Tiener Atelier

Voor tieners 12+. De lessen zijn om op donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. Start najaar 2019.

De kosten zijn voor 25 lessen 185 euro. Dit is inclusief materiaal.